De wereld verandert. Of we dat nu leuk vinden of niet. Het enige wat we kunnen proberen te veranderen is de richting die we inslaan.

Om ons op deze verandering voor te bereiden, wil Neo&Nea het inzicht en de handelingen van iedereen versnellen. We willen iedere burger in staat stellen zich bewust te worden van zijn of haar invloed op trends en daarmee op beleid en de markt.

Het is echter niet onze bedoeling om burgers verantwoordelijk te maken ten koste van onze vertegenwoordigers en bedrijven, maar wel om hen de sleutels tot inzicht te geven zodat ze de beslissingen die nodig zijn om samenhangende beslissingen te nemen die verenigbaar zijn met de leefwereld als geheel, kunnen accepteren, afwijzen en/of er druk op kunnen uitoefenen.

Onze waarden

Bij Neo&Nea worden we gedreven door 3 fundamentele waarden die elke beslissing die we nemen onderbouwt.

01. Inclusiviteit

Het klimaatprobleem gaat iedereen aan, niet alleen het grote publiek, maar ook de staat en bedrijven. Daarom geloven wij in de noodzaak om al deze spelers te betrekken bij de ontwikkeling van langetermijnoplossingen. Iedereen is immers mede verantwoordelijk voor het behoud van ons klimaat.

02. Transparantie

We hechten veel belang aan het garanderen van volledige transparantie voor elk van onze acties. Daarom kun je onze methodologie voor het berekenen van onze acties raadplegen onder elke actiefiche, onze methode voor het berekenen van onze koolstofvoetafdruk opvragen en ook systematisch onze bronnen vinden in elk van onze blogartikelen.

03. Empathie

We zijn ons ervan bewust dat de mogelijkheid voor actie sterk varieert voor elke burger. Dit hangt af van veel factoren, zoals waar ze wonen, hun baan, hun inkomen, hun cultuur, hun passies en vele andere. Daarom proberen we ieders situatie te begrijpen zodat we de juiste actie kunnen voorstellen.